Folketingskandidat i Nyborgkredsen

Mathias Jæger Madsen:

Mathias Jæger er 25 år: Jeg er vokset op i Kerteminde, hvor jeg har boet indtil jeg startede studie i Odense. Jeg har taget en uddannelse som Eventkoordinator, hvor der var særligt fokus på frivillighed og foreningsliv, eftersom jeg var i lære ved DGI Fyn. I dag går jeg på Datamatikeruddannelsen på UCL – erhvervsakademi og professionshøjskole, hvor jeg også er næstformand for Studenterrådet, og arbejder ved IT-fagforeningen PROSA.
Demokrati
”En af de vigtigste mærkesager for mig, er demokrati. Ikke bare i den form vi har i dag, men meget mere radikalt demokrati – Det skal være tilstede der, hvor vi er i vores hverdag; Både på arbejdspladsen, i lokalområdet og på vores institutioner. Vi skal til en hver tid kæmpe for en verden fri for diskrimination, fri for overvågning og fri for den politiske og økonomiske overklasses tyranni. ”
Klima, miljø og biodiversitet
”Klima, miljø og biodiversitet er også meget højt på min politiske dagsorden. Uansvarlige politikere, virksomheder og pengemænd er travlt i gang med at smadre vores planet og livet på den, og hvis vi ikke tager den kamp op nu, så er det for sent. Jeg er bl.a. meget nervøs for forureningen ved lynfrosten, og potentialet for, at denne slipper ud i storebælt, hvor den kan have voldsomme konsekvenser for livet i havet.”
Uddannelse
”Noget andet, der står mig meget nært er vores uddannelsessystem. Vi har i årevis været vidner til en voldsom udhuling af hele sektoren, der har ført til alt fra forringede arbejdsvilkår for underviserne og manglende feedback til elever og studerende, til en voldsom grad af centralisering og nedlukning af skoler. Vi skal have tilbageført midlerne og investeret i vores børns fremtid.”