Forbrugsmekka på giftgrunden Lynfrosten!

Enhedslisten Nyborg har sent et nyt læserbrev til Fyns Stiftstidende om hvad betydning et nybyggeri på Lynfrosten kan få:

Forbrugsmekka på giftgrunden Lynfrosten!

Et nyt forbrugsmekka i Nyborg på en af Danmarks meste forurenede grunde!
Det får ikke det lokale byrådsflertal til at blinke med øjnene. De handler stålsat efter at skabe merforbrug, hvilket er det stik modsatte af at forholde sig hensigtsmæssigt til den globale klimakrise.
Denne liberalistiske drøm giver mange af Nyborgs borgere mareridt. Flertallet i byrådet består af SF, DF og Venstre, men deres moderpartier, der alle ønsker en CO2 reduktion på 70%, bliver ikke taget alvorligt i Nyborg, eftersom der i stedet sættes næsen op efter mere og mere lokalt forbrug.
Det er ikke et større forbrug, der løser klimakrisen. Tværtimod vil et øget forbrug føre til, at vi kommer hurtigere op på de 2 graders stigning i temperaturen globalt set, hvilket vil medføre en temperaturstigning på 6 grader i Danmark, samt en havvandsstigning på mellem 1-2 meter.

I Nyborg tyder det på, at flertallet i byrådet mener, at vi sagtens kan vente med at tage klimakrisen alvorligt. De tror, at vi har god tid til at finde de rigtige løsninger, ellers må det være op til de næste generationer at løse problemerne.
I stedet giver de en blankocheck til den kapitalstærke Philipsen Group, der ikke tager globale hensyn. Tværtimod er Philipsen Group skabt til at give størst muligt afkast af deres investeringer, og afkastet vil for kloden bevirke, at vi får et varmere klima.

Reelt set vil det ikke give flere penge i den kommunale kasse, hvis der bliver opført butikker på Lynfrosten. Philipsen Group skal nemlig ikke betale grundskyld, da forurenede grunde er friholdt for skattebetaling. Derfor vil afkastet komme godt i hus for Philipsen.

De forretninger, der kommer til at etablere sig på det nye “mekka”, vil sandsynligvis ikke være lokale virksomheder, hvilket vil betyde, at de kommer til at bidrage meget lidt til den kommunale kasse. Forretninger i centrum er derimod præget af mange små selvstændige virksomheder, som betaler fuld skat af deres overskud, og samtidig har de forholdsvis flere ansatte i forhold til deres omsætning. Det kan derfor ende med at blive en rigtig dårlig forretning for Nyborg Kommune, hvis der bliver bygget et indkøbsmekka med kædebutikker på den forurenede grund.

Vi må og skal stoppe vanviddet, både for nutidens lokalsamfunds og de kommende generationers skyld. Derfor mener Enhedslisten, at vi bør arbejde på at få renset op på Lynfrosten, samt bevare vores fine middelalderby som et oplevelsesværdigt og blomstrende handelscentrum.