Victoria Velásquez

Victoria Velásquez

“Det, der kan virke helt umuligt alene, kan vi løse sammen”

Victoria Velásquez, født 18. juli 1991. Blev aktiv i Enhedslisten og SUF i 2007, men det politiske engagement startede tidligt, hvor hun bl.a. var aktiv som elevrepræsentant i skolebestyrelsen i grundskolen. Hun blev valgt som medlem af Folketinget for Enhedslisten i Fyns Storkreds til Folketingsvalget i 2019.

Du kan følge Victoria på Facebook, Instagram og Twitter.

Victorias ordførerskaber og områder:

 • Erhverv
 • Beskæftigelse
 • Arbejdsliv
 • Social dumping
 • Europarådet

Victoria sidder i følgende udvalg:

 • Erhvervsudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Europaudvalget
 • Sundheds- og ældreudvalget
 • Skatteudvalget
 • Europarådet

Telefon: 6162 5328

Mail: [email protected]

 

CV

Arbejdsliv

2019 – Medlem af folketinget Enhedslisten
2017 – 2018 Organiserings- og udviklingskonsulent HK
2016 – 2017 Ungdomsorganiser HK
2016 – 2016 Studenterunderviser og mentor Institut for Mennesker og Teknologi
2014 – 2016 Ungdoms- og kampagnekonsulent PROSA
2011 – 2014 Elevrådskonsulent Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
        – 2014 Phoner, bogopsætter m.m. HK, Dagbladet Information, Amnesty m.fl.

 

Tillidshverv

2015 – Folketingskandidat (Ø) Fyns Storkreds
2014 – Medlem Fagligt Landsudvalg og sekretariatet, Enhedslisten
2014 – Talsperson, aktivist m.m FremtidsFighters, Unge ta’r Ansvar, Tilflugt i Kirken, Stop Castor, Næstehjælperne, FUA m.fl.
2016 – 2019 Domsmand Københavns Byret
2007 – 2018 Ledelsesmedlem, kasserer, kontaktperson, kampagne-, aktivitets- og uddannelsesansvarlig m.m. SUF
2015 – 2016 Landsudvalgsmedlem HK Ungdom
2014 – 2016 Medlem og næstformand Studienævnet for Arbejdslivsstudier og Institut for
Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
2013 – 2014 Kandidat til EU-Parlamentet Folkebevægelsen mod EU
2009 – 2013 Afdelingsungdomsformand, tillidsvalgt på arbejdspladsen m.m. HK
2009 – 2009 Kandidat til kommunalvalget Lokalliste med Enhedslisten i Hvidovre kommune (Liste T)
2008 – 2011 Elevrådsformand, skolebestyrelsesrepræsentant, DGS-regionssekretær m.m. Avedøre Gymnasium og DGS
2001 – 2008 Patruljeleder, søspejder m.m. Det Danske Spejderkorps

 

Uddannelse

2012 – 2017 Cand.soc, Arbejdslivsstudier og socialvidenskab Roskilde Universitet
2007 – 2010 Studentereksamen Avedøre gymnasium
2006 – 2007 9. klasse afgangseksamen Korinth Spejderefterskole
1997 – 2006 Grundskole og overbygning Freinetskolen