Opbakning til Somalisk familie

Lokaldebat.

Udlændingestyrelsen og Inger Støjberg har de seneste to år genbehandlet opholdstilladelser for op imod 800 somaliere. Dette til trods for, at der ifølge Politikens oplysninger er en aftale om maksimalt 12 årlige tvangsudsendelser. Resultatet kan blive livstid på et udrejsecenter.

Denne proces omtales som Somalia-projektet. Somalia-projektet er den barske virkelighed for vore nyborgensiske naboer, den somalisk fødte familie Abdisalan Hussein. Familien har bidraget aktivt til en mangfoldig, social og produktiv by, men i september inddrog man deres opholdstilladelse og nægtede dem skolegang, social udvikling og job, dette i modstrid med FNs børnekonvention og grundlovens paragraf 76.

Lovændringen, der har resulteret i de utallige inddragelsessager, blev fremsat af daværende justitsminister Mette Frederiksen i SR-regeringens tid og blev støttet af alle partier undtagen Enhedslisten og SF. Loven indebærer blandt andet, at flygtninge med beskyttelsesstatus kan miste deres opholdstilladelse, hvis forholdene i hjemlandet har ændret sig en smule. Dette, på trods af at forholdene stadig vurderes farlige af blandt andet FN og flygtningenævnet. Familien kan nu se frem til et liv på ubestemt tid på udrejsecenter sjælsmark og evt tvangshjemsendelse til et land i dyb korruption, hvor vold mod civile, drab, tvangsrekruttering af børnesoldater og kvindelig omskæring er veldokumenterede fakta. Enhedslisten vil fortsat kæmpe for en retfærdig lovgivning på området, og vi bakker op om alle lokale kræfter, der yder støtte til familien Abdisalan Hussein.

 

https://www.fyens.dk/Lokaldebat/Enhedslisten-kandidat-Opbakning-til-lokale-kraefter-i-udlaendingesag/artikel/3317974